# آلبوم_جدید_و_زیبای_sekmen_به_نام__kirmizi_karanfil